"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2017 Ngày 05 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-01-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 02
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2017 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình. 04
15-02-2017 Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chỉ tiêu đối với các nội dung, tiêu chí Trung ương giao cho tỉnh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 42
16-02-2017 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 44
16-02-2017 Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 91
21-02-2017 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 116
45,460,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner