"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2015 Ngày 25 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019. 03
31-12-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 106
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2014 Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 121
25-12-2014 Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 125
27-12-2014 Quyết định số 3809/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. 126
27-12-2014 Quyết định số 3810/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 127
53,351,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner