"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2015 Ngày 30 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
17-11-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2015 Quyết định số 3198/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại các cơ quan cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. 17
10-11-2015 Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại các cơ quan cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. 29
10-11-2015 Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại các cơ quan cấp xã thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. 41
11-11-2015 Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 53
12-11-2015 Quyết định số 3242/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 54
18-11-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về tổ chức triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 55
52,773,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner