"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2015 Ngày 25 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
31-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 18
31-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 23
31-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để bố trí đất xây dựng trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Tuyên Hóa. 25
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2015 Quyết định số 2159/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 27
07-08-2015 Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 29
52,716,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner