"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2009 Ngày 10 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 02
12-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại nhà cửa, vật kiến trúc để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 34
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2009 Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn năm 2009 của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh. 32
12-03-2009 Quyết định số 422/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2009. 49
13-03-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 56
53,319,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner