"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2011 Ngày 20 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc, cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
28-12-2010 Nghị quyết số 86/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. 33
28-12-2010 Nghị quyết số 87/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách huyện năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 49
28-12-2010 Nghị quyết số 88/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 76
28-12-2010 Nghị quyết số 89/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 82
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020". 86
52,841,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner