"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2011 Ngày 15 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
22-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
22-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2011. 10
22-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2011. 46
22-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 52
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2011 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2011. 56
10-01-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc “Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011”. 66
21-01-2011 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể. 102
28-01-2011 Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đầu tư cho các dự án xây dựng Trung tâm cụm xã của tỉnh năm 2011. 105
29-01-2011 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2011 tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 108
53,227,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner