"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2011 Ngày 10 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
10-01-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 02
10-01-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 13
10-01-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2011. 22
10-01-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2011. 60
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2011 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất và giá cho thuê hạ tầng tại KCN Tây Bắc Đồng Hới và KCN Cảng biển Hòn La. 66
52,793,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner