"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2011 Ngày 25 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. 03
20-12-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
20-12-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 37
31-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư¬ tỉnh Quảng Bình. 61
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
20-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 70
20-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2011. 80
20-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2011. 83
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2010 Quyết định số 3625/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 87
31-12-2010 Quyết định số 3715/QĐ-UBND về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông và mầm non công lập tự chủ tài chính sang công lập. 101
31-12-2010 Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 106
31-12-2010 Quyết định số 3717/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông bán công công lập tự chủ tài chính sang công lập. 108
31-12-2010 Quyết định số 3718/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 110
31-12-2010 Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 112
31-12-2010 Quyết định số 3720/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính sang công lập. 114
52,831,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner