"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2023 Ngày 30 tháng 12 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2023 Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2023 Quyết định số 3599/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động và Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình. 105
15-12-2023 Quyết định số 3629/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. 109
18-12-2023 Quyết định số 3638/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 116
18-12-2023 Quyết định số 3939/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 122
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
20-12-2023 Mục lục Công báo số 20/MLCB năm 2023. 125
52,977,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner