"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Thường vụ Tỉnh ủy về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 03
03-04-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 15
03-04-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi lịch tiếp công dân tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB. 31
05-04-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào. 33
06-04-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 46
14-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 53
14-04-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng. 60
04-05-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình. 68
05-05-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 78
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2006 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khai thác tôm Hùm. 64
03-05-2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2006 - 2007. 66
53,308,659 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner