"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2016 Ngày 15 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-04-2016 Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
20-04-2016 Nghị quyết số 127/2016/NQ-HĐND thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 05
20-04-2016 Nghị quyết số 128/2016/NQ-HĐND về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. 20
29-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 37
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2016 Quyết định số 1208/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+)” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 45
26-04-2016 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục nghề, định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 109
27-04-2016 Quyết định số 1242/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 115
28-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2016. 123
28-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020. 126
04-05-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. 128
51,546,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner