"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 03
10-12-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 32
10-12-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010. 42
10-12-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010. 56
10-12-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 69
10-12-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 73
10-12-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 91
10-12-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 98
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 109
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình. 71
52,947,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner