"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 12 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 cho các doanh nghiệp, các sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. 02
15-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố. 85
20-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 97
20-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 106
52,994,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner