"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2008 Ngày 20 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 03
27-11-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 13
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2008 Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010”. 28
28-11-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 34
02-12-2008 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở đến Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI (2009 - 2010). 38
02-12-2008 Quyết định số 3112/QĐ-UBND về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2008. 41
08-12-2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc thành lập các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển. 43
09-12-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009. 46
10-12-2008 Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2008 - 2012. 49
53,276,707 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner