"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2008 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2008 Quyết định số 1901/QĐ-UBND ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Bình. 03
06-08-2008 Quyết định số 1904/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới đến năm 2015. 24
12-08-2008 Quyết định số 1961/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 45
12-08-2008 Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh các xã biên giới. 47
13-08-2008 Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc công bố vùng bị dịch tai xanh uy hiếp, vùng đệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 50
13-08-2008 Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 52
21-08-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 57
26-08-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. 70
28-08-2008 Công văn số 1894/UBND về việc đính chính Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008. 75
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
25-08-2008 Công văn số 33/HĐND về việc đính chính Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008. 103
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 54
22-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 62
29-08-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 76
01-09-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 85
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
18-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 104
52,949,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner