"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2013 Ngày 25 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2013 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc phân bổ hạt giống ngô, rau từ nguồn dự trữ Quốc gia Hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2013. 03
28-10-2013 Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung đơn giá bình quân đường điện hạ áp nông thôn. 07
01-11-2013 Quyết định số 2738/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 09
04-11-2013 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc bổ sung số lượng cán bộ, công chức xã, phường theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 28
05-11-2013 Quyết định số 2768/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020. 31
05-11-2013 Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2013. 48
12-11-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. 53
53,339,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner