"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2011 Ngày 05 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 03
10-11-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 22
27-10-2011 Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch. 25
31-10-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - năm 2012. 27
31-10-2011 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020". 29
02-11-2011 Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 42
52,832,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner