"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2020 Ngày 20 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
06-10-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 31
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2020 Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình. 50
23-09-2020 Quyết định số 3473/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. 53
23-09-2020 Quyết định số 3474/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 56
23-09-2020 Quyết định số 3476/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 61
01-10-2020 Quyết định số 3634/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mớiban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình. 67
01-10-2020 Quyết định số 3640/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 70
08-10-2020 Quyết định số 3740/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 73
09-10-2020 Quyết định số 3771/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 95
09-10-2020 Quyết định số 3772/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 104
53,348,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner