"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2011 Ngày 10 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2011 Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2011 - 2012. 11
16-05-2011 Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, THCS và THPT; Trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2011 - 2012. 27
17-05-2011 Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 31
17-05-2011 Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc hai bên đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000. 34
27-05-2011 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 43
30-05-2011 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực. 45
30-05-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn quy hoạch (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và vốn chuyển nguồn năm 2010 sang 2011) cho các đơn vị và các huyện, thành phố. 50
01-06-2011 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối. 58
52,909,462 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner