"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2011 Ngày 28 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
31-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Minh Hóa năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước. 06
31-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2011. 15
31-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011 - 2015. 29
31-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 42
31-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2011. 53
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-02-2011 Công văn số 18/HĐND-TT về việc đính chính số liệu nghị quyết của HĐND tỉnh. 79
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch vốn trả nợ xây dựng TYT đạt chuẩn theo Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2011 tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 82
11-02-2011 Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng các chợ năm 2011 tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 86
15-02-2011 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 89
18-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 95
23-02-2011 Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. 98
28-02-2011 Quyết định số 387/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 101
52,843,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner