"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2006 Ngày 15 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Bính Tuất năm 2006. 04
19-01-2006 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất. 19
16-02-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 39
24-02-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006. 41
07-03-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản. 44
10-03-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14. 53
14-03-2006 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 65
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự. 08
19-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè. 16
09-02-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 23
16-02-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phổ cập bậc Trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 28
09-03-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2006 - 2010. 46
13-03-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 56
13-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. 62
23-03-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 68
27-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy. 70
29-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Bình thành Đoàn Nghệ thuật Truyền thống. 73
29-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. 84
30-03-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã. 87
03-04-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về công tác Gia đình giai đoạn 2006 - 2010. 90
03-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. 101
53,302,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner