"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2010 Ngày 30 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2010 Quyết định số 1557/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2010. 03
12-07-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2010. 05
15-07-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010. 06
16-07-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn. 09
16-07-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 11
22-07-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 24
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
12-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2009. 26
12-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 28
12-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). 33
12-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 39
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 44
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2009. 49
52,959,406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner