"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2010 Ngày 30 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2010 Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức hành chính Nhà nước, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2010. 03
07-05-2010 Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn quy hoạch thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2010. 09
14-05-2010 Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2015. 15
17-05-2010 Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
17-05-2010 Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất phía Đông công viên Cầu Rào (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Trần Quang Khải) tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. 37
24-05-2010 Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc đổi tên; bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tỉnh Quảng Bình. 43
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
10-05-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương. 45
12-05-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 54
52,774,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner