"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2011 Ngày 30 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2011 Quyết định số 877/QĐ-UBND ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
04-05-2011 Quyết định số 982/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2011 - 2015. 10
04-05-2011 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2011. 22
04-05-2011 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phân khai Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2011 tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 26
10-05-2011 Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An. 29
11-05-2011 Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020. 31
11-05-2011 Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 47
17-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011 - 2012. 50
17-05-2011 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng trụ sở xã, phường (tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh) cho các huyện, thành phố. 53
52,960,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner