"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2011 Ngày 15 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2011 Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn quy hoạch - chuẩn bị đầu tư năm 2011 tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 11
25-04-2011 Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch nguồn vốn Chương trình MTQG về giáo dục đào tạo năm 2011 (tại Mục 8.4 và 8.5 Phụ lục Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 18
25-04-2011 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 30
25-04-2011 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 40
28-04-2011 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc phân khai nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011 (theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 49
53,066,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner