"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2013 Ngày 10 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc phân cấp phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2013 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 06
24-01-2013 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 37
25-01-2013 Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Lệ Thủy đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 49
25-01-2013 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 52
28-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 55
31-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013). 59
31-01-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 62
06-02-2013 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm. 65
07-02-2013 Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 74
20-02-2013 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 1). 84
22-02-2013 Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới đến năm 2020. 87
22-02-2013 Quyết định số 406/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. 105
53,001,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner