"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2015 Ngày 20 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 03
13-07-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. 14
15-07-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 16
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2015 Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng. 31
26-06-2015 Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 41
03-07-2015 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 43
10-07-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. 45
14-07-2015 Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 50
53,061,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner