"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2015 Ngày 15 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình. 03
22-04-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015. 06
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2015 Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 15
15-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ năm 2015. 17
15-04-2015 Quyết định số 982/QĐ-UBND phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20
20-04-2015 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014 - 2015. 37
07-05-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. 41
07-05-2015 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung tâm giáo dục - dạy nghề huyện, thị xã, thành phố năm học 2015 - 2016. 44
13-05-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. 48
53,360,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner