"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2015 Ngày 20 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2015 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2015. 05
24-03-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. 08
30-03-2015 Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2014. 13
30-03-2015 Quyết định số 812/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 15
30-03-2015 Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 29
31-03-2015 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. 106
02-04-2015 Quyết định số 850/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 107
52,777,468 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner