"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2009 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
21-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 03
21-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2008. 08
21-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 10
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
23-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2004 - 2011. 13
30-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2008 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 14
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
22-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 19
22-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 25
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
31-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 27
31-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2009. 33
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
28-07-2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 36
28-07-2009 Nghị quyết số 59/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. 44
28-07-2009 Nghị quyết số 60/2009/NQ-HĐND về việc chọn địa điểm thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 46
28-07-2009 Nghị quyết số 61/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn. 47
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
24-07-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 50
24-07-2009 Nghị quyết số 67/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2008. 55
24-07-2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê. 57
52,940,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner