"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 20 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2009 Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình. 03
13-03-2009 Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 16
13-03-2009 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho người tàn tật năm 2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 22
13-03-2009 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phân khai vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009 cho ngành Y tế và ngành Văn hóa. 26
24-03-2009 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc quy định giá bán vacxin tiêm phòng bệnh cho gia súc năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 42
26-03-2009 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009. 45
30-03-2009 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009 - 2015. 51
31-03-2009 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc. 59
53,189,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner