"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 30 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2007 Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo cứu đói do Chính phủ hỗ trợ cho các huyện khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ. 03
31-10-2007 Quyết định số 2657/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2007 đến năm 2010. 05
02-11-2007 Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 17
09-11-2007 Quyết định số 2751/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. 33
15-11-2007 Quyết định số 2781/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 42
20-11-2007 Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2007. 45
23-11-2007 Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, mục dự phòng tăng biên chế khối huyện, thành phố thuộc ngân sách tỉnh năm 2007 để cấp kinh phí cho các đơn vị. 47
23-11-2007 Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2007 để bổ sung kinh phí cho các đơn vị. 50
29-11-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008. 54
52,881,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner