"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 10 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 03
12-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 09
12-07-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 25
12-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2007 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức hỗ trợ của các nội dung thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 49
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2007 Quyết định số 1441/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công chứng. 42
24-07-2007 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ đóng góp của người hưởng lợi ở các xã trong nguồn vốn xây dựng các công trình thuộc Hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản - Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh. 57
53,038,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner