"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 30 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (ngày 20/7/1962 - 20/7/2007). 03
04-04-2007 Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí xúc tiến đầu tư năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 09
04-04-2007 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 12
04-04-2007 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thiết kế trồng rừng mới thuộc nguồn vốn Dự án 661. 25
12-04-2007 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường và nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010. 27
16-04-2007 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức chi cho công tác Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ. 31
16-04-2007 Quyết định số 788/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ dự toán và kế hoạch sử dụng kinh phí Chư¬ơng trình mục tiêu và các khoản chi chung cho sự nghiệp GD - ĐT năm 2007. 33
17-04-2007 Quyết định số 837/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2007 - 2008. 46
17-04-2007 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm năm 2007. 58
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2007. 06
52,851,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner