"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2007 Ngày 25 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. 03
07-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 21
07-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010. 29
07-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 51
07-12-2007 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc thông qua đề nghị xếp loại đô thị Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là đô thị loại IV. 57
08-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình. 58
08-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 59
08-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2008. 80
08-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 89
08-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 95
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng Bình. 49
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
25-12-2007 Mục lục Công báo số ML/2007 mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2007. 104
52,978,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner