"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2021 Ngày 20 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 03
29-10-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 06
29-10-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND về giảm mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 08
29-10-2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 11
29-10-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 14
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-10-2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải. 16
09-11-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2021 Quyết định số 3253/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20
13-10-2021 Quyết định số 3279/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 26
15-10-2021 Quyết định số 3305/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 29
01-11-2021 Quyết định số 3546/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. 32
10-11-2021 Quyết định số 3639/QĐ-UBND qĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 37
10-11-2021 Quyết định số 3642/QĐ-UBND qĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 41
53,031,762 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner