"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2014 Ngày 15 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 11
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. 24
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 35
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện Minh Hóa. 50
26-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 26, ô số 08 có ký hiệu (CC23) từ đất công cộng thuộc Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt cũ thành đất ở đô thị. 53
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 55
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 64
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2014. 92
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 96
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2015. 100
53,362,768 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner