"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2014 Ngày 25 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013. 03
10-12-2014 Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015. 10
11-12-2014 Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 31
11-12-2014 Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015. 47
11-12-2014 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 49
11-12-2014 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015. 61
11-12-2014 Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 70
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 88
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2014 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu. 105
11-12-2014 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 108
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2014 Quyết định số 3553/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình. 109
11-12-2014 Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 113
11-12-2014 Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lịch thi các kỳ thi của giáo dục phổ thông trong kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015. 118
12-12-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 120
53,362,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner