"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2014 Ngày 20 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-05-2014 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
26-05-2014 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
26-05-2014 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05
26-05-2014 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2014 Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 08
26-05-2014 Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc quy định số học sinh mỗi lớp tuyển mới ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 11
04-06-2014 Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2013. 12
17-06-2014 Công văn số 1129/VPUBND-NC về việc đính chính văn bản. 114
52,819,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner