"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2014 Ngày 15 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 03
24-02-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 24
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2014 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ dịp tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 39
24-02-2014 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Bố Trạch đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 41
13-03-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 43
53,364,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner