"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2008 Ngày 30 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007. 03
10-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009. 05
10-12-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh. 20
10-12-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009. 24
10-12-2008 Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông). 43
10-12-2008 Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lần thứ 4. 48
10-12-2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Quảng Bình. 54
11-12-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 56
11-12-2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2009. 84
Văn bản pháp luật khác
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
30-12-2008 Mục lục Công báo số 2008/ML mục lục Công báo năm 2008. 94
53,363,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner