"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2008 Ngày 30 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch; định mức đất xây dựng phần mộ trong nghĩa địa trên địa bàn tỉnh. 03
06-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần. 05
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2008 Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn và quản lý cán bộ thú y xã, phường, thị trấn. 19
09-06-2008 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình. 24
12-06-2008 Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn năm 2008 của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh. 29
12-06-2008 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu thuộc ngân sách tỉnh năm 2008 để cấp kinh phí cho các huyện, thành phố. 32
12-06-2008 Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2008. 35
13-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống và bài trừ tệ nạn số đề. 39
13-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện niêm yết giá và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá. 41
17-06-2008 Quyết định số 1309/QĐ-UBND ban hành Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại cấp xã có sự tham gia của cộng đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 43
20-06-2008 Quyết định số 1328/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho một số đơn vị trong năm học 2008 - 2009. 55
27-06-2008 Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các huyện. 57
53,044,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner