"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 10 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2008 Thông báo số 252/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 năm 2008. 03
15-02-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 07
18-02-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). 10
21-02-2008 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 13
26-02-2008 Quyết định số 351/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh ủy Quảng Bình về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 17
26-02-2008 Công văn số 351/UBND về việc đính chính Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 32
29-02-2008 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch cúm gia cầm. 33
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
03-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 34
03-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại thành phố Đồng Hới. 51
53,342,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner