"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 31 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
23-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. 03
23-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 60
23-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 85
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - năm 2015. 91
14-01-2014 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. 93
52,910,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner