"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2014 Ngày 10 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
19-08-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 09
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
11-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy. 17
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 31
20-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 39
25-08-2014 Quyết định số 2331/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách các trường phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước năm 2014. 49
27-08-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. 55
53,227,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner