"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2014 Ngày 20 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới. 02
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
23-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2013. 05
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
25-07-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND về việc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025. 22
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2014 Quyết định số 2030/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 29
52,874,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner