"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2014 Ngày 10 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
16-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2014 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Bình. 24
17-04-2014 Quyết định số 947/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014. 32
21-04-2014 Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 38
28-04-2014 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 49
28-04-2014 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Lệ Thủy đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 50
28-04-2014 Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 52
28-04-2014 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Minh Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 54
28-04-2014 Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 56
28-04-2014 Quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 58
52,847,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner