"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2011 Ngày 25 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010. 03
01-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012. 17
01-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 22. 30
01-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
01-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 35
01-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012. 41
01-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012. 54
01-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2012. 76
02-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 85
01-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Bình. 88
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 90
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2011 Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2011. 95
28-11-2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 97
28-11-2011 Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa. 99
07-12-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 101
52,761,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner