"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2006 Ngày 30 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
20-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 09
20-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015. 29
21-07-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 32
21-07-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 37
21-07-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006. 48
21-07-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 51
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2006 - 2010. 58
27-06-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La. 103
03-07-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng. 111
05-07-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. 115
06-07-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 117
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2006 Thông báo số 1555/TB-UBND v/v đính chính Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 120
52,724,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner